فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 9

شمارهعنوانتاریخ صدور
کارگاه آموزشی "نحوه گزارش نتایج در مقالات علمی" برگزار می‌شود. 1402/9/12
وبینار آموزشی "مطالعات مرور سیستماتیک" برگزار خواهد شد. 1402/8/16
تغییر زمان کارگاه علم سنجی کاربردی در علوم پزشکی 1402/4/26
ثبت پیام نتایج طرح‌های پژوهش در سامانه پژوهشهای سلامت 1402/2/13
کارگاه آموزشی سرقت علمی و نرم افزارهای شناسایی آن برگزار می‌گردد. 1401/11/23
وبینار ترجمان دانش و اثربخشی پژوهشی برگزار می‌گردد. 1401/11/19
کارگاه آموزشی مدیریت بهینه استناد برگزار می‌شود 1401/7/17
اخلاق در نشر: شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی 1401/4/21
کارگاه دو روزه علم‌سنجی و راهکارهای انتشار کارآمد و چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم 1401/3/21
 
< >