جلسات کارگروه ترجمان دانش

1401/6/8 0:0

جلسه اول 26 مردادماه 1401

جلسه دوم سی شهریورماه 1401

جلسه سوم 19 بهمن 1401

 جلسه چهارم 4 تیرماه 1402

  جلسه پنجم 3 آبانماه 1402

 جلسه ششم 1 اسفند 1402


تاریخ بروز رسانی:   13 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >