آخرین اخبار


طرح‌های برگزیده

       
کیفیت کلاس‌های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نظر دانشجویان، مطلوب ارزیابی شد. به‌نظر می‌رسد رادیوداروی جدید 177Lu-FAPI-46 به‌طور بالقوه می‌تواند در درمان انواع سلول‌های سرطانی مؤثر باشد

به‌نظر می‌رسد سلول‌های T سیستم ایمنی در بیماری‌زایی لوپوس اریتماتوز سیستمیک نقش کلیدی دارند.

وجود ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا مولد متالوبتالاکتاماز در بوشهر هشداری برای سیاستگذاران نظام سلامت در خصوص مقاومت آنتی بیوتیک است
    < >